Ročenka DAV DVA 2020 - Čo robiť?

Na nasledujúcich listoch nájdete názory, postoje a možné vízie významných slovenských osobností, ktorým mediálny mainstream nedáva dostatočný alebo žiadny priestor. Nové číslo DAV DVA bude ukážkou toho, že na Slovensku máme osobnosti, ktoré môžu ponúknuť alternatívu…

Autori: Keller – Blaha – Švihlíková – Muránsky – Hauser – Škvrnda – Sťahel – Manda – Michelko – Skála – Fábry – Hraško – Ondrovič – Melicher – Perný a iný…

2,60

Popis

OD KRITIKY K ALTERNATÍVAM, MALÝMI KROKMI K REALISTICKEJ UTÓPII
Lukáš Perný

V poslednom čase nemám rád dlhé predslovy a rád nechávam hovoriť druhých, múdrejších a skúsenejších. Aj preto budem v predhovore k novej revue DAV DVA, ktorá teraz vychádza v podobe ročenky a nadväzuje na tradíciu slovenských davistov (pripomínam mená Novomeský, Clementis, Okáli,
Husák, Jilemnický, Kráľ, Urx, Poničan, Elen, Siracký), veľmi stručný. Na nasledujúcich listoch nájdete názory, postoje a možné vízie významných slovenských osobností, ktorým mediálny mainstream nedáva dostatočný alebo žiadny priestor.

Nové číslo DAV DVA bude ukážkou toho, že na Slovensku máme osobnosti, ktoré môžu ponúknuť alternatívu. Ako už bolo naznačené v úvodnom citáte Novomeského, naše akadémie a univerzity
skrývajú osobnosti, ktoré k problémom súčasnej spoločnosti majú čo povedať, no nikto ich nepočúva. Súčasný svet sužujú ekologické, sociálne, ekonomické a celý rad ďalších štrukturálnych problémov, ktoré bude nutné riešiť pre samotné prežitie civilizácie. Snáď aj predložená publikácia pomôže čitateľovi zorientovať sa v tom, čo nás nevyhnutne čaká a aké možné alternatívy ponúkajú ľudia, ktorých hodnotové ukotvenie nestojí na princípoch neoliberálnej ideológie.

Prečo som použil pojem realistická utópia? Pretože to, čo sa včera javilo ako nerealistická utópia (bezplatné bývanie, základný príjem, dôstojný život pre každého…) môže byť už zajtra bežnou realitou. História dáva sociálnym utopistom a vizionárom dlhodobo za pravdu. Slovinský fi lozof Slavoj Žižek v tom má jasno. Z hľadiska neudržateľnosti súčasného systému nepriamo píše, že máme dve možnosti:
utópiu alebo smrť. Podobne zmýšľal aj nedávno zosnulý teoretik Immanuel Wallerstein.

Je celý rad súčasných autorov, ktorí píšu o tzv. realistickej utópii a keď si prečítate Utópiu Th omasa Mora a porovnáte si ju s tým, čo je napísané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, tak zistíte, že More opisuje presne to, čo nám má garantovať medzinárodné právo. Sociálne spravodlivá spoločnosť, kde má každý naplnené elementárne potreby, každý pracuje v zmysluplnom povolaní a majetok je distribuovaný
tak, aby nevznikala extrémna sociálna nerovnosť.

O storočia neskôr písal o spravodlivej spoločnosti Rousseau. Aj ten zdôrazňoval, že spoločnosť nemôže byť spravodlivá a šťastná, ak existujú extrémne majetkové rozdiely. Dnes má 1% obyvateľov viac, než 99% obyvateľov planéty Zem. Podľa Všeobecnej deklarácie má každý človek právo na dôstojný život a nikto
by nemal trpieť hladom, nezamestnanosťou, biedou. Liberálna demokracia tieto základné práva dokázateľne nevie zabezpečiť. Hľadať nové vízie, tzv. realistické utópie pre ďalekú budúcnosť, aj to je úloha predloženej knihy.

Preto sme oslovili významných sociálnych vedcov, aby na pôde DAVu predstavili svoje vízie. Verím, že táto kniha dokáže spoločenskú relevantnosť nového DAVu a stane sa užitočnou pomôckou pri hľadaní alternatív a vízii do ďalekej budúcnosti.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ročenka DAV DVA 2020 – Čo robiť?”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *