Slovanstvo a svet budúcnosti

0,00

Popis

Diela Devätnáste storočie a maďarizmus (1845) a Slovanstvo a svet budúcnosti (1853), ktoré napísal Ľudovít Štúr po nemecky, vychádzajú v tomto vydaní po prvý raz spoločne v slovenskom jazyku. Napriek tomu, že už jestvuje jeden preklad Štúrovho duchovného testamentu do slovenčiny (podľa dvoch ruských prekladov ho vyhotovil v štyridsiatych rokoch Mikuláš Gacek), nikdy nebol vydaný a zachoval sa len v stránkových korektúrach. Devätnáste storočie… vyšlo prvý raz po slovensky v preklade J. V. Ormisa v publikácii O reč a národ roku 1973. — Dnešný preklad Slovanstva a sveta budúcnosti (podľa kritického vydania dr. Josefa Jiráska Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, Bratislava 1931) a Devätnásteho storočia a maďarizmu (Viedeň 1845) z pôvodných nemeckých originálov si nenárokuje na štylistické pripodobenie Štúrovej slovenčine (porovnaj spomínaný brilantný, no dnes už zastaralý Gackov preklad), ale predovšetkým na pretlmočenie do súčasného slovenského jazyka; táto tendencia sa prejavuje najmä v úpravách interpunkcie, ale aj v drobných zásahoch do Štúrovho metaforického aparátu. — V prípade Slovanstva… držal som sa obsahového členenia, ktoré vo svojom vydaní navrhuje dr. J. Jirásek. Keďže sú oba Štúrove texty určené modernému slovenskému čitateľovi, dovolil som si v prípade Devätnásteho storočia… vypustiť dve poznámky pod čiarou, ktoré majú výlučne charakter dobovo aktuálneho, žurnalistického apendixu.
Adam Bžoch, október 1993

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Slovanstvo a svet budúcnosti”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *